Ποιο είναι το κύριο πλεονέκτημα μιας μοναδικής ιδιοκτησίας;

Οι μοναδικές επιχειρήσεις προσφέρουν πραγματικά πολλά σημαντικά οφέλη, αλλά ένα από τα πιο πολύτιμα και υπερισχύοντα οφέλη είναι ότι εσείς ως ιδιοκτήτης επιχείρησης διατηρείτε τον έλεγχο. Ο μοναδικός ιδιοκτήτης εκμεταλλεύεται μια επιχείρηση από μόνη της χωρίς επίσημους εταίρους. Όταν ασκείτε μια επιχείρηση από μόνοι σας, έχετε τον απόλυτο έλεγχο των αποφάσεων που επηρεάζουν την επιχείρησή σας.

Απλότητα

Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα μιας ατομικής επιχείρησης ως νόμιμης επιχειρηματικής οντότητας είναι η απλότητα της. Inc. σημειώνει ότι μια ατομική επιχείρηση είναι η απλούστερη μορφή επιχειρηματικής δομής. Οι μοναδικές επιχειρήσεις συνήθως απαιτούν ελάχιστη γραφειοκρατία ή νομική τεκμηρίωση. Μπορεί να έχετε επαγγελματικές άδειες ανάλογα με τη φύση της επιχείρησης, μαζί με τις άδειες λειτουργίας που απαιτούνται στην περιοχή σας. Διαφορετικά, δεδομένου ότι δεν έχετε νόμιμους επιχειρηματικούς εταίρους, δεν χρειάζεται να τεκμηριώνετε εταιρική σχέση ή εταιρεία.

Φτηνός

Κάπως που συμπίπτει με την απλότητα της επιχειρηματικής δομής του μοναδικού ιδιοκτήτη είναι ότι είναι σχετικά φθηνή. Επειδή δεν χρειάζεται να καταθέσετε και να πληρώσετε έγγραφα και νομικά έξοδα για μια εμπορική επωνυμία, εξοικονομούμε αυτά τα έξοδα. Παρόλο που μπορεί να χρειαστεί να πάρετε μια άδεια τοπικής ή κρατικής επιχείρησης, αυτό συνήθως περιλαμβάνει μέτρια τέλη. Αποφεύγετε μερικές φορές τα νομικά τέλη για να λάβετε βοήθεια για την κατάρτιση συμφωνιών εταιρικής σχέσης ή ενσωμάτωσης. Επιπλέον, οι ατομικές επιχειρήσεις συχνά έχουν πολύ χαμηλότερο κόστος εκκίνησης από τις πιο επίσημες επιχειρηματικές δομές.

Φορολογικά οφέλη

Οι μοναδικοί ιδιοκτήτες προσφέρουν φορολογικά πλεονεκτήματα που περιλαμβάνουν απλότητα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις. Οι μοναδικοί ιδιοκτήτες αναφέρουν πραγματικά τα εισοδήματα των επιχειρήσεων στην ίδια φορολογική κατάθεση με τους μεμονωμένους φόρους εισοδήματός τους. Δεν χρειάζεται να υποβάλετε ξεχωριστό επιχειρηματικό δελτίο και καταγράφετε εισόδημα και ζημίες από το Πρόγραμμα Γ του εντύπου IRS 1040. Εάν η επιχείρησή σας χάνει χρήματα, κάτι που είναι αρκετά κοινό κατά το πρώτο ή το δεύτερο έτος, οι απώλειες της επιχείρησής σας υπολογίζονται σε σχέση με τις άλλες σας εισόδημα για τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσής σας

Συγχώνευση των πόρων

Ένα άλλο πλεονέκτημα των ατομικών επιχειρήσεων σε σχέση με τις νομικές επιχειρηματικές δομές είναι ότι συνήθως μπορείτε να αναμειγνύετε ελεύθερα τα προσωπικά σας και επιχειρηματικά κεφάλαια εκτός αν το επάγγελμα ή η βιομηχανία σας το περιορίζουν. Αυτή η συγχύση των κεφαλαίων είναι γενικά παράνομη σε πιο επίσημες δομές με πολλούς ιδιοκτήτες. Αυτό σημαίνει ότι εάν ο προσωπικός σας λογαριασμός είναι χαμηλός, μπορείτε να πάρετε εισόδημα από την επιχείρηση. Στην πραγματικότητα, πολλοί ιδιοκτήτες χρησιμοποιούν ένα λογαριασμό για προσωπική και επαγγελματική χρήση.