Πληροφορίες Ασφάλισης Ευθύνης

Η ασφάλεια αστικής ευθύνης είναι μία από τις σημαντικότερες πολιτικές που μπορεί να αγοράσει κάποιος ή επιχείρηση. Αυτή η πολιτική παρέχει οικονομική προστασία σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης της πολιτικής διαπιστώσει ότι υπέπεσε σε πταίσμα για τραυματισμούς που υπέστη ένα άτομο ή για ζημιές που προκλήθηκαν σε περιουσία. Τα ατυχήματα μπορούν να συμβούν ανά πάσα στιγμή. Η σύλληψη χωρίς ασφάλιση αστικής ευθύνης μπορεί να είναι τόσο οικονομικά καταστροφική όσο και παράνομη.

Τα γεγονότα

Ασφάλιση αστικής ευθύνης είναι ασφάλιση έναντι νομικής ευθύνης για καταβολή αποζημίωσης και δικαστικών εξόδων, όταν ο ασφαλισμένος έχει βρεθεί αμελής όσον αφορά τραυματισμούς που υπέστη άλλο πρόσωπο ή ζημία στην περιουσία του. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να πωλούν τα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης μεμονωμένα. Οι πράκτορες μπορούν επίσης να τις συσκευάσουν με άλλες πολιτικές, όπως η αποζημίωση των εργαζομένων και η ασφάλιση περιουσίας. Οι πράκτορες μπορούν να συμπληρώσουν τις πολιτικές ευθύνης με μικρότερες πολιτικές που προστατεύουν μια επιχείρηση από πυρκαγιές, πλημμύρες ή βανδαλισμούς, μεταξύ άλλων περιστατικών.

Οφέλη

Η ασφάλεια αστικής ευθύνης παρέχει στην ασφαλιζόμενη ειρήνη του μυαλού, καθώς γνωρίζει ότι καλύπτεται εάν μια αγωγή ασκηθεί εναντίον της. Ο ασφαλιστής θα είναι υπεύθυνος για την καταβολή αποζημίωσης και άλλων εξόδων που προκύπτουν από διακανονισμό ή δίκη. Ωστόσο, η ασφαλιστική εταιρεία θα διενεργήσει έρευνα για να αποκλείσει τυχόν επιπόλαιες ή άδικες αξιώσεις που έχουν ασκηθεί από τον ασφαλισμένο. Η πολιτική θα καλύπτει τις δικαστικές αμοιβές και τα δικαστικά έξοδα που θα επωμιστούν οι ασφαλισμένοι κατά τη διαδικασία επίλυσης διαφορών.

Σκέψεις

Η αιτούσα και η ασφαλιστική εταιρεία πρέπει να εξετάσουν διάφορα στοιχεία σχετικά με την ασφάλιση αστικής ευθύνης. Οι αιτούντες πρέπει να γνωρίζουν και να αγοράζουν το μέσο ποσό κάλυψης του κλάδου τους για να καλύψουν επαρκώς τις αγωγές που ενδέχεται να ασκήσουν εναντίον τους. Οι αιτούντες θα πρέπει επίσης να εξετάσουν το κόστος πριμοδότησης, καθώς θα αντικατοπτρίζουν το ποσό κάλυψης. Ένα υψηλότερο ποσό κάλυψης αντιστοιχεί σε ένα ακριβότερο κόστος πολιτικής. Η ασφαλιστική εταιρεία αξιολογεί τον κίνδυνο και το ποσό κάλυψης για το οποίο έχει ζητήσει ο αιτών. Ο ασφαλιστής εξετάζει επίσης παράγοντες όπως η βιομηχανία της εταιρείας, καθώς και το ιστορικό διεκδικήσεων της βιομηχανίας. Μόλις η ασφαλιστική εταιρεία προσφέρει μια υψηλή τιμή, ο αιτών έχει την ευθύνη να διατηρήσει την κάλυψη με την έγκαιρη καταβολή των ασφαλίστρων.

Παρανοήσεις

Αν και ο όρος "ζημιά" στην ασφάλιση αστικής ευθύνης μπορεί να προκαλέσει σκέψεις που σχετίζονται με τη φυσική ιδιοκτησία, δεν είναι το μόνο μέρος της ζωής ενός ατόμου που μπορεί να υποστεί βλάβη από αμέλειες άλλων. Οι οικονομικοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι, οι λογιστές και οι δικηγόροι μπορούν να κατηγορηθούν για λανθασμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες που προκαλούν οικονομική ή νομική ζημία στον πελάτη. Οι βιομηχανίες που υπόκεινται σε αυτό το είδος αγωγής ευθύνης είναι αυτές που προσφέρουν υπηρεσίες, απόψεις, συστάσεις ή λύσεις.

Προειδοποίηση

Συνιστάται να αξιολογείται ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης κάθε δύο χρόνια, ώστε να διασφαλίζεται ότι ο κίνδυνος και η κάλυψη των ποσών είναι ενημερωμένα. Η κατάστασή σας μπορεί να έχει αλλάξει από την τελευταία φορά που είδατε και οι αλλαγές θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στην πολιτική. Στη σημερινή κοινωνία, εκατομμύρια άτομα μπορούν να απονεμηθούν στα προσβεβλημένα μέρη, ενώ τα δικαστικά τέλη για την καταπολέμηση της απαίτησης μπορεί να κοστίζουν χιλιάδες. Η απόρριψή σας με ανεπαρκή κάλυψη ή καθόλου κάλυψη μπορεί να οδηγήσει σε εσάς ή την επιχείρησή σας να υποβληθείτε σε πτώχευση. Επιπλέον, ενδέχεται να σας ζητηθεί από τη νομοθεσία να ασκήσετε ασφάλιση αστικής ευθύνης εάν ασκείτε επιχειρηματική δραστηριότητα σε συγκεκριμένη περιοχή.