Ανθρώπινοι Στόχοι Κατάρτισης

Ένας από τους βασικούς ρόλους του τμήματος ανθρωπίνων πόρων είναι να διατηρηθεί το εργατικό δυναμικό ασφαλές, παραγωγικό και αφοσιωμένο στις δραστηριότητες και τα συμφέροντα της εταιρείας. Οι στόχοι της κατάρτισης σε ανθρώπινο δυναμικό υποστηρίζουν αυτόν τον ρόλο με την εκπαίδευση των εργαζομένων και των διευθυντικών στελεχών για τις σχετικές διαδικασίες. Οι στόχοι κατάρτισης επικεντρώνονται σε αυτό που χρειάζεται ο οργανισμός για να επιτύχει και πώς να βοηθήσει τους υπαλλήλους να επιτύχουν τους στόχους της επιχείρησης. Ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης και τις συγκεκριμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εταιρεία, υπάρχει ένα ευρύ φάσμα πιθανών στόχων κατάρτισης σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού. Ωστόσο, μερικοί είναι σημαντικοί σε κάθε οργανισμό.

Υγεία και την ασφάλεια

Κάθε εργοδότης έχει καθήκον να παρέχει ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας. Κάθε εργαζόμενος έχει καθήκον να προστατεύσει τον εαυτό του και τους γύρω του. Η υγεία και η ασφάλεια είναι ένας τομέας που συχνά περιλαμβάνεται στο πλαίσιο της λειτουργίας των ανθρώπινων πόρων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε μεγάλους οργανισμούς, ενδέχεται να υπάρχει ειδικό τμήμα υγείας και ασφάλειας. Οι διαχειριστές πρέπει να εκπαιδεύονται στις αξιολογήσεις κινδύνου και στη σημασία της τακτικής και ορθής ανάληψης τους, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιούν τις απαραίτητες ενέργειες γρήγορα. Η μη τήρηση αυτού του καθήκοντος μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό, ασθένεια, θάνατο και νομική ενέργεια κατά της εταιρείας. Όλα αυτά έχουν σημαντικό οικονομικό κόστος που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το μέλλον της εταιρείας. Καθώς όλο το προσωπικό πρέπει να ενημερώνεται για τα θέματα υγείας και ασφάλειας και τις πολιτικές των εταιρειών, αυτός είναι ένας σημαντικός συνεχής εκπαιδευτικός στόχος για κάθε εταιρεία.

Ισότητα και ποικιλομορφία

Οι εταιρείες αποφεύγουν τις παράνομες συμπεριφορές και τις πιθανές αγωγές εξασφαλίζοντας ότι όλο το προσωπικό γνωρίζει τις βασικές νομικές απαιτήσεις σχετικά με την ισότητα και κατανοεί τα οφέλη της διαφορετικότητας. Η κατάρτιση για την ισότητα εξοπλίζει τα στελέχη να εργάζονται εντός της νομικής δομής και να αποφεύγουν τις διακρίσεις κατά την πρόσληψη και τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται το προσωπικό. Ένα διαφορετικό εργατικό δυναμικό φέρνει πολλά πλεονεκτήματα σε μια εταιρεία που περιλαμβάνει μια σειρά δεξιοτήτων και ιδεών. Ωστόσο, είναι σημαντικό να μπορεί όλοι να επικοινωνούν αποτελεσματικά με την επιθυμία να συνεργαστούν. Η εκπαίδευση σε θέματα ανθρωπίνων πόρων στην πολυμορφία μπορεί να βοηθήσει το προσωπικό να αξιοποιήσει στο έπακρο τις εργασιακές σχέσεις του και να αναπτύξει νέες ιδέες για το πώς η επιχείρηση αλληλεπιδρά με τους πελάτες της και την ευρύτερη κοινότητα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η ικανότητα διαχείρισης του προσωπικού είναι ουσιαστική για κάθε διευθυντή. Αυτό περιλαμβάνει τον τρόπο εκτέλεσης καμπανιών προσλήψεων και την επιλογή των σωστών ατόμων. εποπτεύει και μεγιστοποιεί την απόδοσή τους. να διατηρούν καλές σχέσεις με τους εργαζομένους. και να χτίσουν ομάδες. Αν και σύνθετα ζητήματα μπορούν να παραδοθούν σε έναν υπεύθυνο Ανθρώπινου Δυναμικού, η καθημερινή διαχείριση του προσωπικού είναι ευθύνη των διαχειριστών γραμμής. Συχνά, οι διευθυντές προωθούνται στις θέσεις τους με εξειδίκευση στους σχετικούς τομείς τους, αλλά ελάχιστες γνώσεις σχετικά με το εργατικό δίκαιο, τις πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού ή τις καλές πρακτικές σε σχέση με τη διαχείριση των ανθρώπων. Αυτό καθιστά την αρμόδια διοίκηση προσωπικού βασικό στόχο για τα προγράμματα εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού.

Δεξιότητες

Η συνεχής κατάρτιση σε δεξιότητες σχετικές με την εργασία είναι ουσιαστική και έχει προτεραιότητα στα προγράμματα κατάρτισης των επιχειρήσεων. Ωστόσο, οι μαλακές δεξιότητες, οι οποίες συχνά λαμβάνουν πίσω κάθισμα, μπορεί να είναι εξίσου σημαντικές. Η διαχείριση του χρόνου, η ηγεσία της ομάδας και οι επικοινωνιακές δεξιότητες είναι ζωτικής σημασίας για πολλούς τύπους ρόλων, ιδιαίτερα όταν υπάρχει επαφή με τους πελάτες της πρώτης γραμμής. Οι δεξιότητες προσωπικής ανάπτυξης, όπως η κατάρτιση εμπιστοσύνης και η κατάρτιση αφοσίωσης, βοηθούν τα άτομα να αισθάνονται εμπιστοσύνη στην προσωπική τους ζωή και στην εργασία. Ως εκ τούτου, μπορούν να επικοινωνούν καλύτερα με τους συναδέλφους τους, γεγονός που τους καθιστά πιο αποτελεσματικούς στην εργασία τους.