Πώς να παρακινήσετε την ομάδα σας να βγει σε ηγετικούς ρόλους

Καθώς μια μικρή επιχείρηση μεγαλώνει, το καθήκον της εκτέλεσης γίνεται πιο περίπλοκο. Σε επιχειρήσεις πρώιμου σταδίου, ο ιδιοκτήτης μπορεί να εκτελεί τις περισσότερες από τις βασικές λειτουργίες διαχείρισης. Με την ανάπτυξη έρχεται η ανάγκη προώθησης των μελών του προσωπικού σε διευθυντικούς ρόλους που ο ιδιοκτήτης είχε προηγουμένως χειριστεί. Η προετοιμασία των μελών του προσωπικού για αυτές τις διευρυμένες ευθύνες απαιτεί κατάρτιση και κίνητρα.

Αναθέστε τους ρόλους του έργου-ηγεσίας

Ένας ιδιοκτήτης επιχείρησης συχνά συγκεντρώνει ομάδες έργων για την εκπλήρωση συγκεκριμένων καθηκόντων όπως η ανάλυση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και η σύσταση μιας επιχείρησης που θα πρέπει να αγοράσει. Διορίστε τους ηγέτες των ομάδων να είναι υπεύθυνοι για την ολοκλήρωση των έργων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και την υποβολή εκθέσεων προόδου σε εσάς. Οι ηγέτες της ομάδας είναι συνήθως ενθουσιασμένοι από αυτή την πρόσθετη ευθύνη και την ευκαιρία να είναι διαχειριστές τουλάχιστον για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Η διεξαγωγή ενός έργου είναι εξαιρετική εμπειρία γι 'αυτούς και ένας τρόπος για τον εντοπισμό των μελών του προσωπικού με το μεγαλύτερο δυναμικό προώθησης σε ρόλους διαχείρισης πλήρους απασχόλησης.

Αρχή απόφασης λήψης αποφάσεων

Μπορείτε να αποδείξετε την εμπιστοσύνη στα μέλη του προσωπικού σας και να τους παρακινήσετε, κάνοντάς τους να λάβουν ορισμένες αποφάσεις χωρίς να χρειάζεται να σας συμβουλεύονται. Αυτό στέλνει το μήνυμα ότι έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν μέσα στον οργανισμό. Η χορήγηση εξουσίας λήψης αποφάσεων διατρέχει τον κίνδυνο ενός από τα μέλη του προσωπικού να λάβει μια εσφαλμένη απόφαση που θα κοστίζει τα χρήματα ή τους πελάτες της εταιρείας, αλλά τους δίνει εμπειρία που μπορεί να τους βοηθήσει να κάνουν καλύτερες κρίσεις στο μέλλον.

Δημιουργήστε ένα σχέδιο καριέρας

Για να είναι έτοιμοι να αναλάβουν ηγετικό ρόλο, τα μέλη του προσωπικού ενδέχεται να χρειαστούν πρόσθετη κατάρτιση. Καθίστε μαζί τους τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και αναπτύξτε ένα σχέδιο ανάπτυξης σταδιοδρομίας - μια σειρά από βήματα που πρέπει να ολοκληρώσουν για να εξεταστούν για προώθηση. Τα βήματα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τη συμμετοχή σε σεμινάρια ηγεσίας, τη διοργάνωση μαθημάτων ή την ανάγνωση βιβλίων με θέμα την ηγεσία στις επιχειρήσεις.

Ενθαρρύνετε την πρωτοβουλία

Τα άτομα που αναζητούν νέες προκλήσεις και πρόσθετες ευθύνες είναι πρωταρχικοί υποψήφιοι για μελλοντικούς ρόλους ηγεσίας. Ενθαρρύνετε τους εργαζόμενους που επιδεικνύουν πρωτοβουλία - την προθυμία να επιτεθούν σε ένα πρόβλημα και να εξεύρουν μια λύση μόνοι τους χωρίς να σας ζητούν καθοδήγηση. Η πρωτοβουλία μπορεί επίσης να λάβει τη μορφή έρχονται με ιδέες που αυξάνουν τα έσοδα ή εξοικονομούν χρήματα της εταιρείας. Έπαινος από εσάς για τις καλές ιδέες των εργαζομένων τους παρακινεί να είναι ακόμα πιο αφοσιωμένοι και να προχωρήσουν σε ένα επιπλέον μίλι παρά να κάνουν το ελάχιστο έργο που απαιτείται στις περιγραφές των καθηκόντων τους. Η εκτίμηση από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική.

Παιχνίδι ρόλου

Συναντήστε περιοδικά με τα μέλη της ομάδας σας σε ατομική βάση και μοιραστείτε μια απόφαση που πρέπει να κάνετε. Ρωτήστε τους πώς θα προσεγγίσουν την απόκτηση των πληροφοριών που χρειάζονται για να πάρουν την απόφαση και να ζητήσουν τις απόψεις τους σχετικά με τη δράση που θα προτείνουν. Στη συνέχεια, εξηγήστε τη δική σας μέθοδο λήψης αποφάσεων και ποια είναι η απόφασή σας. Θα μάθουν πώς να προσεγγίζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων με λογικό τρόπο και να αποκτούν εμπιστοσύνη στις ικανότητες λήψης αποφάσεων.