Μπορεί μια ενιαία εταιρεία να χρεώσει φόρο επί των πωλήσεων για την υπηρεσία της;

Όταν σκέφτεστε το κόστος ενοικίασης στολών για τον εαυτό σας ή τους υπαλλήλους σας, οι φόροι επί των πωλήσεων θα είναι πιθανώς μέρος του λογαριασμού σας. Το Τέξας και τα περισσότερα άλλα κράτη επιβάλλουν φόρο πωλήσεων και χρήσης για τη μίσθωση ενσώματων αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των στολών που χρησιμοποιούνται στην επιχείρησή σας. Ο φόρος επί των πωλήσεων για ενοίκια στο Τέξας είναι ο ίδιος με τον κανονικό συντελεστή φόρου επί των πωλήσεων, 6, 25% συν τον τοπικό συντελεστή φόρου επί των πωλήσεων, μέχρι το μέγιστο ποσοστό 8, 25%, από τη στιγμή της δημοσίευσης.

Υπηρεσίες ξεπλύματος και καθαρισμού

Αν αγοράσετε τις δικές σας στολές και τις αποστείλετε σε μια ομοιόμορφη υπηρεσία καθαρισμού ή επισκευής, είναι πιθανό να οφείλετε φόρους επί των πωλήσεων για αυτήν την υπηρεσία. Τα περισσότερα κράτη επιβάλλουν φόρο επί των πωλήσεων τουλάχιστον σε ορισμένους τύπους υπηρεσιών. Ο νόμος του Τέξας, για παράδειγμα, αναφέρει ρητά το στεγνό καθάρισμα, το ξέπλυμα, το πρεσάρισμα και την επιδιόρθωση του ενδύματος ως φορολογητέα υπηρεσία. Οι νόμοι ενδέχεται να ποικίλλουν και σε άλλα κράτη, αλλά οι υπηρεσίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες περιλαμβάνονται συχνά ως φορολογητέα υπηρεσία. Επικοινωνήστε με την κρατική φορολογική υπηρεσία για λεπτομέρειες.